Buscar

Aviso legal

Aviso legal

Asociación sen ánimo de lucro, de carácter laico, apartidista y feminista
Asociación sin ánimo de lucro, de carácter laico, apartidista e feminista

Data de constitución: 16/02/2017 / Fecha de constitución: 16/02/2017

Número inscripción  Rexistro Central de Asociacións: 2017/021189-1ª

C.I.F. : G94152774

Ámbito Territorial: Comunidade Autónoma de Galicia