Campaña EXERCEDEMULLER


CAMPAÑA
EXERCE DE MULLER
--SIN FINANCIACIÓN PÚBLICA NI PRIVADA--

Campaña co fin de dar a coñecer as bases do feminismo entre as mulleres con discapacidade e dependencia. Comenzamos en xaneiro 2019 con pílulas nas redes sociais, eventos  e formación. Coma todas as nosas actividades o eido central é a violencia de xénero.

Baseado na formación  no eido do feminismo e a loita pola igualdade ofertando ferramentas para facer posible a defensa dos dereitos das mulleres con discapacidade e dependencia.
Dende a independencia.
Dende os valores da igualdade.
Dende  os valores do feminismo.
Estamos nas redes sociais Facebook https://www.facebook.com/in.xurga/      Twitter  @DeExerce
Buscar