CAMPAÑA PON UN@ AVOGAD@ NA TÚA CURATELA

CAMPAÑA
PON UN@ AVOGAD@ NA TÚA CURATELA
PON UN@ ABOGAD@ EN TU CURATELA
FIRMA A PETICIÓN/ FIRMA LA PETICIÓN
--SIN FINANCIACIÓN PÚBLICA NI PRIVADA--

https://www.change.org/p/xunta-de-galicia-pon-un-avogad-na-t%C3%BAa-curatela-pon-un-abogad-en-tu-curatela/share_for_starters?just_created=true

As persoas con discapacidade que , a petición propia, solicitan unha modificación da capacidade na modalidade de curatela, non teñen dereito a ter un letrad@ de oficio, abogad@ do turno de oficio, de balde para que lle defenda.
Nos orzamentos de Asistencia Xurídica Gratuita non está contemplado a posibilidade de que a propia persoa con discapacidade que desexa solicitar unha curatela teña un técnico formado que lle defenda de balde.
Entendemos que non se están a cumprir as normas e leis dictadas no ámbito dos dereitos das persoas con discapacidade porque se obvia os seus desexos, neste caso  a persoa solicita unha curatela, un apoio para estar en igualdade co resto de persoas pero a Administración considera que non ten razón para ter un letrad@ e defendelo.
É certo que o Ministerio Fiscal defende sempre á persoa con discapacidade pero poder ser que os seus desexos sexan distintos á opinión da Fiscalía polo que entendemos que debe ter un letrad@ para defender os seus intereses e poder  expresar os seus desexos.
A defensa debe ser de balde, estar incluída nos orzamentos da asistencia xurídica gratuita para que a persoa poda defender o que os seus intereses que non teñen que coincidir cos intereses do Ministerio Fiscal.
Esta campaña é para solicitar no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia que se inclúan nos orzamentos da Consellería de Xustiza un letrad@ de balde para as persoas con discapacidade que soliciten unha curatela e desexan modificar parcialmente a súa capacidade para poder estar en igualdade co resto de persoas complementando a que teñen.
Queremos que as persoas con discapacidade podan expresar os seus desexos de forma independente e se éstos son o inicio dun procedemento xudicial no que o protagonista é él mesmo que podan ter dereito á defensa xurídica de balde.
A petición vai dirixida á Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia.

***POLA DEFENSA XURÍDICA DE BALDE PARA AS PERSOAS CON DISCAPACIDADE***

CAMPAÑA
POR UN ABOGAD@ GRATIS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA TODOS LOS ASUNTOS JUDICIALES
FIRMA LA PETICIÓN

https://www.change.org/p/ministerio-de-justicia-por-un-abogado-gratis-para-las-personas-con-discapacidad-paratodos-los-asuntos-judiciales


LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEBIERAN TENER UN ABOGADO SIN COSTE ALGUNO PARA QUE LE DEFIENDA EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES QUE EMPRENDA O EN LOS QUE SEA PARTE.
EN LA ACTUALIDAD EN PROCEDIMIENTOS COMO LA CURATELA ESTA DEFENSA NO ES GRATUITA, ES MÁS, NI SIQUIERA SE CONSIDERA NECESARIA SEGÚNLA LEGISLACIÓN VIGENTE.

EN LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA NO ESTÁ INCLUÍDA ESTA PRESTACIÓN JURÍDICA.

CREEMOS QUE ES UNA INJUSTICIA, POR ELLO, SOLICITAMOS QUE SE INCLUYA EN LOS PRESUPUESTOS DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA UN ABOGADO PARA LAS PERSONAS QUE PERTENECEN AL COLECTIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

SE LO PEDIMOS AL MINISTERIO DE JUSTICIA ASÍ COMO A LAS CONSEJERÍAS DE JUSTICIA DONDE ESTÁN LAS COMPETENCIAS EN ESTA MATERIA TRANSFERIDAS.

***POR LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD***

Buscar